مطالب توسط

Digital Cluster Design

The virtual automobile dashboard replaces the most representative parts of the existing dashboard such as indicators and digits with a screen. Its advantage is that users can define their own instrument system to meet different requirements, which is more powerful, flexible and easier to connect with the network, peripherals and other applications.

ECU چیست و چه وظیفه ای دارد؟

کامپیوتر خودرو قطعه ای الکترونیکی است که وظیفه اش کنترل و هماهنگی بخش های مختلف یک خودروی انژکتوری می باشد. هر ECU دارای تعدادی سنسور می باشد که در قسمت های مختلف خودرو و موتور قرار داشته و اطلاعاتی را در رابطه با نحوه کارکرد خودرو به ECU مخابره می نمایند. همچنین برخی سنسورها نیز […]

ساخت ECU طراحی اتومبیل

عملکرد ماشین مدرن توسط بسیاری از ماژول های رایانه ای ، مانند دروازه ECU (واحدهای کنترل الکترونیکی) تشکیل شده است. به دلیل داشتن تعداد زیادی ماژول رایانه ای در یک وسیله نقلیه ، داده های بین هر ماژول باید مبادله و به یک دیگر منتقل شود. بنابراین ، برای کنترل همه ماژولهای الکترونیکی درون اتومبیل […]

The Brain of Vehicle – ECU Gateway

The operation of the vehicle needs to be completed through the cooperation of many computer modules. There are many systems operating in the vehicle. Besides the modules in the system operate by themselves, they also need to cooperate with other system modules. ECU (Electronic Control Unit) is the controller of the system and also coordinates […]