نوشته‌ها

Digital Cluster Design

The virtual automobile dashboard replaces the most representative parts of the existing dashboard such as indicators and digits with a screen. Its advantage is that users can define their own instrument system to meet different requirements, which is more powerful, flexible and easier to connect with the network, peripherals and other applications.

ادامه مطلب …

The Brain of Vehicle – ECU Gateway

The operation of the vehicle needs to be completed through the cooperation of many computer modules. There are many systems operating in the vehicle. Besides the modules in the system operate by themselves, they also need to cooperate with other system modules. ECU (Electronic Control Unit) is the controller of the system and also coordinates the information transmission among the system modules.
The ECU, like a computer, plays the core role in every automotive electronic system and controls lots of systems in the car. The internal components are composed of microprocessor (MCU), memory (ROM, RAM), I/O interface (I/O), analog-to-digital converter (A/D), shaping, driving and other large-scale integrated circuits.

ادامه مطلب …

Apple Car

Apple developing LiDAR mapping tech & touch sensitive contextual dashboard for Apple Car

ادامه مطلب …

معرفی انواع ECUهای موجود در خودروهای داخلی و خارجی

این روزهای در خودروهای مدرن ، ایسیو یکی از مهمترین قطعات خودرو به حساب می آید . بدون وجود ایسیو یا به عبارتی واحد فرمان موتور ، عملکرد خودرو مختل خواهد شد و بسیاری از عملیات خودرو امکان پذیر نخواهد بود.

در این مقاله لیست انواع ایسیوهای موجود در خودروها را به شما ارائه خواهیم کرد که در طی زمان جمع آوری شده اند.

ادامه مطلب …